Sprawdziany praktyczne:
Sprawdziany teoretyczne:
 • 2012/2013 - Kolokwium 1
  1. Podaj definicję: Bazy danych, Systemu Zarządzania bazą danych
  2. Wyjaśnij na czym polega: Niezależność logiczna danych, Niezależność fizyczna danych
  3. Utworzyć model związków encji dla: Kino, Biuro podróży (podana treść z warunkami)
 • 2012/2013 - Kolokwium 2
  1. Czym różni się baza danych od schematu bazy danych (grupa B)
  2. Dopasować do poziomu opisu: encja, atrybut
  3. Dane, warunki i wynik polecenia SELECT lub PROJECT
  4. Opisać i podać przykład transformacji encji słabej
  5. Przeprowadzić transformacje podanego schematu modelu ER do modelu relacyjnego (model ER podany na slajdzie)
Ćwiczenia laboratoryjne 2012/2013 - odblokowane

Laboratorium 1: organizacja zajęć i wprowadzenie do środowiska xampp
Laboratorium 2: wprowadzenie do relacyjnych baz danych ćwiczenie 2.1 ćwiczenie 2.2
Laboratorium 3: formułowanie prostych zapytań do bazy danych i wykorzystanie funkcji wierszowych ćwiczenie 3.1
Laboratorium 4: projektowanie bazy danych - model związków encji (+z) ćwiczenie 4.1
Laboratorium 5: zapytania do bazy danych - pobieranie i przetwarzanie danych ćwiczenie 5.1 ćwiczenie 5.2
Laboratorium 6: zapytania do bazy danych - pobieranie i przetwarzanie danych, cd. ćwiczenie 6.1
Laboratorium 7: projektowanie bazy danych - transformacja modelu ER na model relacyjny i implementacja schematu relacyjnego ćwiczenie 7.1 ćwiczenie 7.2
Laboratorium 8: kolokwium praktyczne 1 (pobieranie i przetwarzanie danych) ZESTAW A ZESTAW B
Laboratorium 9: projektowanie bazy danych - normalizacja, implementacja schematu relacyjnego, tworzenie i modyfikacja danych (+z) ćwiczenie 9.1 ćwiczenie 9.2
Laboratorium 10: podprogramy przechowywane - funkcje, procedury i wyzwalacze ćwiczenie 10 + ćwiczenie 10.1 + ćwiczenie 10.2
Laboratorium 11: użytkownicy i komunikacja z bazą danych za pośrednictwem aplikacji ćwiczenie 11.1 + ćwiczenie 11.2
Laboratorium 12: kolokwium praktyczne 2 (tworzenie, modyfikowanie, usuwanie schematów relacyjnych i danych) + podprogramy przechowywane, cd. (+z)
ZESTAW A ZESTAW B ZESTAW C ZESTAW D ZESTAW E
Laboratorium 13: przetwarzanie transakcyjne + praca zespołowa nad projektem ćwiczenie 13.1
Laboratorium 14: kolokwium praktyczne 3 ZESTAW A ZESTAW B ZESTAW C ZESTAW DZESTAW E
Laboratorium 15: zaliczenie + zaliczenie projektu

Wykłady Odblokowane

 
Zalogowany jako: test (test)
studia/przedmioty/podst_bazy_danych/start.txt · ostatnio zmienione: 2013/06/06 16:24 przez monika
 
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki