Komputerowa Analiza Systemów Pomiarowych

Prowadzący prof. zw. dr hab. inż. Edward Layer, dr inż. Krzysztof Tomczyk


Kolokwium 1 (2012/2013)

1. Układy transmisji informacji cyfrowej
- budowa multipleksera/demultipleksera analogowego
- budowa multipleksera/demultipleksera cyfrowego (schematy za pomocą bramek log.)
- realizacja funkcji logicznych za pomocą multiplekserów 16/1, 8/1 i 4/1
- zasada działania linii przesyłowej MUX-DeMUX

2. Układy arytmetyczno-logiczne
- schematy blokowe, tabele prawdy oraz funkcje log. dla półsumatora i pełnego sumatora
- schemat blokowy układu dodającego 2 liczby n-bitowe
- realizacja układu dodającego 2 liczby n-bitowe za pomocą MUX 8/1 lub 4/1 Układ dodający dwie liczby dwubitowe na MUX 8/1
- odejmowanie liczb za pomocą metody U2
- realizacja układu odejmującego 2 liczby n-bitowe za pomocą MUX 8/1 lub 4/1 Układ odejmujący dwie liczby dwubitowe. Młodsze bity na MUX 4/1 a starsze na MUX 8/1.

3. Przetworniki AC/CA
- budowa i zasada działania przetwornika AC z bezpośrednim porównaniem równoległym
- realizacja enkodera dla przetwornika AC z bezpośrednim porównaniem równoległym dla wybranego kodu enkoder1 enkoder2
- budowa i zasada działania przetworników CA: wagowego i drabinkowego
- obliczenie napięcia wyjściowego przetworników CA dla zadanego kodu wejściowego
- budowa i zasada działanie przetwornika Ac z pojedynczym całkowaniem

Materiały od prowadzących
Pytania - 1 termin 2011/2012
 1. Zrealizować za pomocą multiplekserów 8/1 i 4/1 następującą funkcję logiczną: ABCD = (4,5,6,7,9,10,12,15). Narysować schematy. Narysować szczegółowy schemat analogowego multipleksera 4/1
 2. Zaprojektować układ odejmujący dwie liczby dwubitowe za pomocą multiplekserów, mniej znaczące bity zrealizować za pomocą multiplekserów 4/1, a bardziej znaczące bity za pomocą multiplekserów 8/1. Przedstawić tabele prawdy, schemat układu.
Pytania - 1 termin 2012/2013
 1. Przetwornik AC, 3bitowy o kodzie wyjściowym: (i tu jakieś 8 wartości)
 2. Zaprojektować układ odejmujący dwie liczby dwubitowe za pomocą multiplekserów, mniej znaczące bity zrealizować za pomocą multiplekserów 4/1, a bardziej znaczące bity za pomocą multiplekserów 8/1. Przedstawić tabele prawdy, schemat układu.
Pytania - 2 termin 2012/2013
 1. Zrealizować za pomocą multiplekserów 8/1 i 4/1 następującą funkcję logiczną: ABCD = (jakieś tam wartości).
 2. Przetwornik AC, 3bitowy o kodzie wyjściowym: (i tu jakieś 8 wartości)

Kolokwium 2 (2012/2013)

 1. Liczniki synchroniczne i asynchroniczne w modulo 8 – 14, w tył w przód w nkb i Gray,a i innych Liczniki "skrypt"
Pytania 2012/2013
 1. Zaprojektować zegar zliczający sekundy (druga grupa: minuty)
 2. Zaprojektować licznik asynchroniczny na przerzutnikach typu D modulo 4
 3. Zaprojektować licznik synchroniczny modulo 9 na przerzutnikach typu JK

Kolokwium 3 (2012/2013)

 1. Szeregi Fouriera
 2. Transformata Laplace'a
Pytania 2012/2013
 
Zalogowany jako: test (test)
studia/przedmioty/analiza_sys/start.txt · ostatnio zmienione: 2013/06/02 14:49 przez monika
 
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki