Test 1 (2013/2014)

1. Proszę wymienić technologie składowe AJAX (1pkt)
2. Proszę podać co, po zwróceniu odpowiedzi przez AJAX, zawiera obiekt responseText (1pkt)
3. Proszę krótko wytłumaczyć na czym polega w jQuery koncepcja Fluent API (1pkt)
4. Proszę wymienić dwie formy zdarzenia ready jQuery (punktu startowego aplikacji) (1pkt)
5. Proszę rozrysować (na odwrocie strony) architekturę MVC dla Java EE (JSP Model 2) (2pkt)
6. Proszę wymienić jaką rolę pełnią w Struts komponenty Form Bean (1pkt)
7. Proszę wymienić co zawiera plik konfiguracyjny struts-config.xml (1pkt)
8. Proszę opisać w jaki sposób zastosować w aplikacji walidację za pomocą walidatorów Struts (1pkt)
9. Proszę wymienić najważniejsze różnice pomiędzy Struts, a Struts 2 (1pkt)

 
Zalogowany jako: test (test)
studia/przedmioty/sieciowe_sys_informacyjne/start.txt · ostatnio zmienione: 2013/11/20 15:45 przez lelouch5
 
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki