Programowanie obiektowe

Prowadzący dr hab. inż. Stanisław Deniziak + Laboratorium (2012/2013: mgr. inż. Anna Mroczek, mgr. inż. Sławomir Bąk)


Laboratoria 2012/2013

Laboratorium 1:Poznanie środowiska programowania w języku Java Instrukcja + zadania (Mroczek): z instrukcji
Laboratorium 2:Obiektowe modelowanie dziedziny Instrukcja + zadania (Mroczek)
Laboratorium 3:Podstawowe konstrukcje w języku Java Instrukcja + zadania (Mroczek)
Laboratorium 4:Definiowanie klas w Javie. Przeciążanie nazw metod Instrukcja + zadania (Mroczek)
Laboratorium 5:Tworzenie i inicjalizacja obiektów. Konstruktory Instrukcja + zadania (Mroczek)
Laboratorium 6:Ukrywanie implementacji Instrukcja + ukrywanie implementacji + zadania (Mroczek)
Laboratorium 7:Dziedziczenie i kompozycja. Rzutowanie obiektów Instrukcja + Kompozycja i dziedziczenie + zadania (Mroczek)
Laboratorium 8:Klasa abstrakcyjna i interfejs. Klasa wewnętrzna i anonimowa Instrukcja + Interfejsy, klasy abstrakcyjne + zadania (Mroczek)
Laboratorium 9:Polimorfizm. Rzutowanie Instrukcja + zadanie (Mroczek) - „Proszę rozbudować poprzednie programy i zastosować polimorfizm oraz rzutowanie w górę.”
Laboratorium 10:Obsługa wyjątków Instrukcja + Wyjątki + Przykład + zadanie (Mroczek) w Instrukcji
Laboratorium 11:Tablice i kolekcje obkietów Instrukcja
Laboratorium 12:Strumienie wejścia-wyjścia i serializacja obiektów Instrukcja


Wykłady 2012/2013

Opracowania

 
Zalogowany jako: test (test)
studia/przedmioty/prog_obiektowe/start.txt · ostatnio zmienione: 2013/06/25 09:56 przez test
 
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki