Sieci Komputerowe

Prowadzący dr Kowalski


OPRACOWANE ZAGADNIENIA 2010/2011 zagadnienia.pdf

Materiały:

Wykłady (2012/2013):

LABORATORIUM (2012/2013): Prowadzący mgr inż. Kazimierz Kiełkowicz

Lab01: Wprowadzenie
Lab02: Warstwa I i II OSI
Lab03: ARP
Lab04: Protokół IP
Lab05: Podział sieci
Lab06: Kolokwium (Lab 02-05) + Poczta
Lab07: HTTP
Lab08: DHCP
Lab09: Samba
Lab10: DNS
Lab11: Kolokwium (Lab 07-11) + Urządzenia CISCO
Lab12: Routing CISCO
Lab13: Switching CISCO
Lab14: Laboratorium rezerwowe - poprawy, zaliczenia. Ruter na patyku
Lab15: Laboratorium dodatkowe VTPEgzaminy:

Było 9 zadań (10pkt+ *1pkt bonusowy), grupa z koniczynką (termin zerowy 8-) ), tyle pamiętam:
1) Wymień 3 algorytmy wykrywania błędów transmisji (1pkt)
2) Po jakim czasie węzeł będzie odnawiał dzierżawę adresu IP? (1pkt)
3) Podać algorytm CSMA/CD (1pkt)
4) Dana jest sieć 192.168.10.0 o masce 255.255.255.0, należy podzielić na 4 podsieci: 55,57,11,12 komputerów. Podać adresy sieci i podmaski (2pkt) *(dodatkowe) podzielić przestrzeń tak, żeby był hierarchiczny podział i jedna podsieć została wolna. (*1pkt)
5) Co to za adres IPv6 ::1? (1pkt)
6) Podać algorytm routingu pakietu IP (2pkt)
7) Wymień 3 flagi segmentów IP i opisz krótko. (1pkt)
8) Wymień 3 metody protokołu HTTP. (1pkt)
9) Jaki algorytm dostępu do nośnika używa się w sieciach 802.11? (1pkt)

 
Zalogowany jako: test (test)
studia/przedmioty/sieci/start.txt · ostatnio zmienione: 2013/06/20 14:25 przez monika
 
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki